• Toernooien van andere verenigingen

    Deelname aan toernooien van andere verenigingen

    Elk RCS-team mag deelnemen aan 4 toernooien bij andere verenigingen.

    Deelname aan het eigen toernooi is verplicht mits er voldoende tegenstanders zijn voor je team. Dit is ruim van te voren bekend, zodat mocht het nog tot de mogelijkheden behoren je hierna nog aan een andere toernooi mag deelnemen.

    Het jeugdbestuur heeft besloten, na overleg met de Toernooicommissie, dat alle aanmeldingen via de Toernooicommissie moeten gaan verlopen, zodat de vereniging op de hoogte is van alle deelnames aan toernooien bij andere verenigingen.  Het aanmelden voor de toernooien doe je door een e-mail te sturen naar de toernooi@vvrcs.nl Vermeld in het mailtje  aan welke toernooien op welke datum je wilt deelnemen met je team.

    Een overzicht van alle (mogelijke) toernooien en inschrijvingen van onze teams komt beschikbaar.