• Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. v.v. RCS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. v.v. RCS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens werden alleen doorgegeven aan derden als wij hiervoor een wettelijke verplichting hadden (belastingdienst) of aan partijen waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten (b.v. KNVB/Sportlink). Ook deze partijen gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hoe kunt u via onderstaande links lezen:

  Indien er leden zijn die geen toestemming geven voor vermelding van de naam op de website of onder de teamfoto, kan men dit zelf kenbaar maken via: privacycoordinator@vvrcs.nl

  Het privacy protocol wat van toepassing is op onze vereniging is hier terug te vinden.

  Bestuur v.v. RCS

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers, trainers en coaches

  In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij v.v. RCS hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliche dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

  Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

  Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee v.v.RCS een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen vanaf voetbalseizoen 2018/2019 te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als v.v. RCS uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

  Als vrijwilliger krijg je automatisch een mail toegezonden van Dienst Justis, in deze mail staat een link vermeld. Als deze link gevolgd wordt kan de VOG zelf verder worden aangevuld en digitaal worden toegezonden.

  Verdere afhandeling, waaronder de controle vindt plaats door een bestuurslid.

  We hopen op je medewerking. Met vriendelijke groet, Het hoofdbestuur en jeugdcommissie van v.v. RCS