• RCS ontvangt bijdrage van stichting Hendrick Avercamp

    4 nov 2020
  • Onze club heeft een financiële bijdrage ontvangen vanuit stichting Hendrick Avercamp.

    Met hun financiële bijdrage willen zij sportverenigingen in Walcheren een steuntje in de rug geven tijdens COVID19 en financieel ondersteunen. 

    Onze vereniging heeft een financiële bijdrage ontvangen van €3000,-. Wij zullen hier een mooi doel voor zoeken binnen onze vereniging.

    Wij zijn de stichting zeer dankbaar, wil je meer over deze stichting weten: www.hendrick-avercamp.nl.