• Leden van het hoofdbestuur, de technische- en jeugdcommissie in overleg

  5 jan 2023
 • Nieuws vanuit de vereniging

  Woensdag 5-januari-2023 hebben we met de leden van het hoofdbestuur, de technische- en jeugdcommissie bij elkaar gezeten om van gedachten te wisselen over de toekomst van de jeugd bij de vereniging.

  Om te beginnen hebben we onze visies gedeeld en besproken waar we met de jeugd van RCS over vijf jaar zouden willen staan. Hierover bleken we veel op één lijn te zitten. Zaken als kwaliteitsverbetering, een duidelijke structuur en verbondenheid kwamen hier naar voren. Ook werd het spelen op niveau, uitgebreid besproken.

  Hieruit voortvloeiend is gekeken naar wat er volgens ons nodig is om deze groei te kunnen waarmaken. Hier kwam de behoefte aan duidelijke kaders, taakomschrijvingen en een gezamenlijk gedragen beleid als grootste punt naar voren. Verder is er de behoefte om de procedures en routes beter te borgen door deze te gaan documenteren.

  Afgesproken is om een tijdspad op te stellen met stappen die nodig zijn om de komende periode deze zaken te gaan realiseren. Voor de volgende vergadering zal iedere commissie zijn taakomschrijving onder de loep nemen, inventariseren waar extra mensen nodig zijn en zal er een gesprek plaatsvinden met de KNVB over onze visie op het jeugdbeleid en hun ondersteuning hiervan.