• Historie

 • Zomer 1929

  Twee jongens, Piet Wanjon(op de foto rechts)en B. Lantsheer, liepen in het oude vertrouwde tuindorp (het huidige Lammerenburg - Keizer Karel Hof) waar je kon doen en laten wat je wilde. Gewoonlijk gingen ze de polder in, eieren zoeken, slootje springen e.d., zeer tot ongenoegen van de boeren die, als ze je te pakken kregen, het niet ontzagen je een pak slaag te geven. In die tijd ging men niet naar de politie, dat was er niet bij. Op deze dag gingen hun gedachten uit naar andere ontspanning, ze wilden naar Vlissingen gaan voetballen, maar het was iedere keer zo ver lopen, een fiets hadden ze niet. Zo ontsprong de gedachten om zelf een clubje op te gaan richten. Ze gingen er met andere jongens over praten en toen werd besloten om een vergadering te beleggen op de driehoek. "V.I.O.S", werd opgericht.
  Die naam werd in 1929 gewijzigd, daar bij toetreding tot de KNVB bleek dat deze al bestond.

 • R.C.S. 1929-1937

  De Sympathieke Souburgse voetbalvereniging R.C.S. (Racing Club Souburg), werd 26 juli opgericht. Zij kwam in het seizoen 1929-1930, ontstaan uit een door enkele jongens opgericht clubje genaamd "V.I.O.S." het eerste in de 3de klasse van den Z.V.B. uit. Al spoedig werd de naam V.I.O.S. vaarwel gezegd, aangezien den bond haar registreerde onder de naam "Racing Club Souburg".

  Reeds direct in haar eerste seizoen was zij kampioenspretendenten. Echter moest zij het kampioenschap aan de Zeeuwen 3 overlaten. Het seizoen 1930-1931 bracht haar eerste kampioenschap, hetwelk promotie naar de 2de klasse van de Z.V.B., tot gevolg had. Ook hier ging het linea recta naar het kampioenschap en reeds in het seizoen 1931-1932 promoveerde R.C.S. naar de 1ste klasse van de Z.V.B., om ook hier na spannende strijd met Goessche Boys den kampioenstitel te bemachtigen. In vier jaren tijd werd dus de gehele Z.V.B. doorlopen. Inmiddels was de oorspronkelijke uit een 15-tal jongens opgerichte vereniging gegroeid tot een club welke zich reeds de luxe van een 2de elftal konden permitteren. R.C.S. deed haar intrede in de K.N.V.B. in het seizoen 1933-1934, zij eindigde op de 4e plaats evenals in het seizoen 1934-1935. (foto)

  In het seizoen 1935-1936 deelde R.C.S. de 2e plaats met Zierikzee. Het meest succesvolle seizoen voor R.C.S. is ongetwijfeld het seizoen daarna. De ene overwinning na de andere volgde met regelmaat van de klok en meestal met niet malse cijfers. Het doelgemiddelde spreekt wat dit betreft duidelijke taal (142 voor en 21 tegen). Het elftal bestond dit seizoen uit de volgende spelers, doel: J.Guiran; achter: J.A.Daniëlse en J. Vermaat, midden: M. Schout, J. Hoogesteger en B. Lantsheer, voor; A. Kruisse, P. Wanjon, M. Gilisse, P. Marteijn, M. Blok.

 • Crescendo

  Dankzij de intensieve training, welke werd verzorgd door enkele eigen spelers, die de door den Z.V.B. georganiseerde amateurclubleiderscursussen, onder leiding van de bondstrainer Kaufman volgden, gingen de prestaties steeds crescendo. Mede daardoor steeg het ledental voortdurend en bedroeg plm. 135 leden.

  R.C.S. speelt daarna met een elftal in den KNVB en 6 in den Z.V.B., waarvan 1 in de zaterdagcompetitie.Ondanks haar minder gunstige ligging tussen Vlissingen en Middelburg mag R.C.S. zich in een grote belangstelling verheugen. Deze Souburgse vereniging is in Zeeland zeer populair. Met belangstelling zullen de Zeeuwsche sportliefhebbers dan ook de verdere verrichtingen van R.C.S. volgen.

 • Tempo

  Tempo was het eerste officiële orgaan (clubblad) van de Souburgse sportvereniging R.C.S.
  Het eerste nummer in 1944 uitgekomen, was een jubileumnummer i.v.m. het 15 jarig bestaan. In 1945-1946 was het moeilijk Tempo uit te geven i.v.m. de papierschaarste.  Niet alleen het papier was schaars, we lezen 1946! Het gebrek aan voetbalschoenen was ongekend groot en werkte zo remmend op de vooruitgang van de vereniging. Alles moest gedaan worden om deze moeilijkheden te bestrijden.

 • Het voetbalveld

  R.C.S. voetbalde in het begin op het vliegveld. Dit vliegveld heeft ongeveer gelegen waar nu de wijk Westerzicht en de Albert Hein (winkel) is gebouwd.
  Na op het vliegveld gespeeld te hebben verhuisde R.C.S. in 1943 naar de Noordbeekseweg (West-Souburg). Eind van de oorlog kon er niet meer gespeeld worden wegens oorlogsgevaar. Na de oorlog stelde het bestuur dat zij niet meer naar de Noordbeekseweg terug wilde. Er werd uitgezien naar een plaats dichterbij het dorp. Opnieuw werd er gekozen voor het inmiddels voormalig vliegveld. Er werd een stuk geëgaliseerd en ingezaaid met door Jan Vermaat met veel moeite verkregen zaad. Het is 1946. In 1950 zijn we eindelijk op onze huidige stek terecht gekomen. Het terrein heet sinds 1964 "De Alblas", genoemd naar Alblasserdam, waar we toen een sportuitwisseling hadden. Voetbalvereniging Alblasserdam voetbalt nog steeds op Sportpark Souburgh!

 • R.C.S. 1945 tot 2015

  In het seizoen 1945-1946 kwam RCS uit in de derde klas en eindigde op de tweede plaats. Tot 1956 bleef de club in de derde klas. Toen werd na een sportieve strijd uit tegen Terneuzen het kampioenschap van de derde klas D behaald. Na het eindsignaal overstroomden enige honderden supporters van RCS, die met vele bussen uit Souburg waren gekomen, het veld, waarbij alle spelers in de bloemetjes werden gezet en op de schouders naar de kleedkamers werden gedragen. Eenmaal terug in Souburg ging het in optocht naar café "Korff", waar het kampioenschap uitbundig werd gevierd. De kater volgde later; de nog te spelen promotie wedstrijd voor de tweede klas ging verloren. In 1963 brak een moeilijke tijd aan. Na 21 jaar in de derde klas gespeeld te hebben, degradeerde RCS naar de vierde klas. In 1965 volgde een dieptepunt. RCS voetbalde tegen degradatie en kon ternauwernood stand houden. Uiteindelijk eindigde het elftal op de derde plaats van onder. Een jaar later ging het weer beter met een vierde plaats. In 1970 brak eerherstel aan. RCS werd kampioen in de vierde klas met 39 punten uit 22 wedstrijden (toen nog 2 punten per gewonnen wedstrijd). Met maar liefst zeven punten voorsprong op de nummer twee. Ook het doelsaldo loog er niet om 69 voor, 12 tegen. Het verblijf in de derde klas was helaas van korte duur. In 1973 volgde degradatie. Weer moest er een vijftal seizoenen worden gestreden om terugkeer te bewerkstelligen. Dit gebeurde in het seizoen 1977-1978 en vond plaats op het veld in Breskens (met Danny Blind). De hernieuwde kennismaking met de derde klas duurde vijf seizoenen. De beslissingswedstrijd in Goes aan het eind van het seizoen 1982-1983 tegen BSC ging met 3-2 verloren, onder erbarmelijke weersomstandigheden. De degradatie naar de vierde klas was een feit. Eerst werd er twee seizoenen gespeeld in de Brabantse klas, waarna drie jaar in de Zeeuwse klasse. Uiteindelijk volgde in 1988 promotie naar de derde klas. De spelers werden gehuldigd tijdens een rondrit door het dorp in een paardentram.

  "Volendam-syndroom" Na 1989 bleek het tijdperk van het zogenaamde "Volendam syndroom" voorbij, namelijk het voetballen in dan weer de vierde en dan weer de derde klas. RCS werd een stabiele derdeklasser maar zeker met toekomstplannen voor het spelen op hoger niveau. 

  Het eerste team van RCS werd in het seizoen 2004-2005 eindelijk weer eens kampioen: 2e klas van het zondag voetbal. In seizoen 2007-2008 winnen ze in het beslissende thuisduel tegen Terneuzen met 4-0 en RCS 1 promoveert naar de 1e klasse. In het seizoen 2010/2011 degradeert het 1e elftal weer naar de 2e klasse.

  Ook seizoen 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014 speelt het 1e elftal in de 2e klasse. Het 1e elftal degradeert in dit laatste seizoen naar de 3e klasse. RCS 2 promoveerde seizoen 2011/2012 naar de reserve hoofdklasse. Na terugtrekking uit deze klasse (2012) speelt het 2e elftal 2013/2014 en 2014/2015 in de 3e klasse.

 • Promotie RCS 2007 - 2008

 • De technische leiding heeft in het tijdperk 1989-2008 niet veel trainers gekend. De stabiele factor op prestatief gebied is vooral het werk geweest van Kees van der Sluis (7 jaar), Rinus Zegers (4jaar), Alexander van Keulen (3 jaar) en Romeo van Aerde. Zij hebben allen op eigen wijze een stimulerende factor gespeeld op prestatief gebied.

 • Clubgebouw/kantine

  Vanaf de oprichting tot medio 1961 hadden wij voor onze clubactiviteiten een onderdak in café "De Vriendschap", in de Kanaalstraat. Dit was dus heel lang ons clubgebouw., welke geschikt was voor het houden van vergaderingen etc.
  Maar voor een feestavond b.v. moest men een zaal gaan huren. U zult ook wel begrijpen, dat een bezoek aan het clubgebouw zich hoofdzakelijk beperkte tot de volwassenen.
  Na de oorlog, toen onze jeugdafdeling langzamerhand groeide, moest er, wanneer iets werd georganiseerd, steeds weer een zaaltje worden gehuurd.
  Het bestuur zocht dan ook naarstig naar een geschikt onderkomen, maar dat bleek geen gemakkelijke opgaven. Het duurde tot 1961, toen men de kans kreeg om de kantine van een voormalig Ambonezen kamp te West Souburg, tegen een gering bedrag te huren. Deze kans werd met beide handen aangegrepen. Dit lukte, zij het dan voor een onbepaalde tijd, doordat dit kamp binnen afzienbare tijd moest worden afgebroken. Over dit bezwaar werd heengestapt met een aantal enthousiasten werd begonnen om deze kantine op te knappen.


  In begin 1965 kwam vrij onverwachts het bericht, dat het gebouw voor 1 juni van dat jaar moest worden afgebroken. Het gevolg hiervan was, dat we weer zonder clubgebouw kwamen te zitten. Eerst was er sprake om dat gebouw over te plaatsen naar het sportveld, maar dit bleek, door allerlei oorzaken niet uitvoerbaar en ook een zeer kostbare onderneming, zodat daarvan werd afgezien. Daardoor bleef er maar een mogelijkheid over: een nieuwe te bouwen. Om het gebouw te financieren werd een lening aangegaan. De bouw werd door eigen leden aangevat. 17 December opende burgemeester Kolff het nieuwe clubgebouw. Opnieuw een hoogtepunt van de vereniging R.C.S.

 • Het clubhuis is inmiddels alweer verbouwd en uitgebreid. Noodzakelijk omdat de vereniging steeds groter werd en om te voldoen aan eisen van de overheid. Zo is de toiletgroep aangepast aan de eisen van deze tijd. Door de bar te verplaatsen is de ruimte beter benut. Ook werd de keuken zodanig aangepast dat , zonder allerlei heksentoeren uit te moeten voeren, er fatsoenlijke een snack kan worden geserveerd. De nieuwe bestuurskamer heeft de nostalgische “oude” bestuurskamer vervangen. In de weekenden wordt het clubhuis nog steeds druk bezocht. Door de week wordt er minder gebruik van gemaakt dan vroeger. Dit heeft vooral als reden dat ook hier minder mensen bereid gevonden worden om dit stukje (kantine dienst) vrijwilligers werk op zich te nemen.

 • Accommodatie

  Na jarenlang plannen werd in 2003 de tribune bij het hoofdveld gerealiseerd. Door onder de tribune een viertal kleedkamers te bouwen werd het aantal kleedkamers opgeschroefd van acht naar twaalf. Hierdoor werd het nijpend gebrek aan kleedruimtes opgelost, hetgeen vooral op de zaterdagen problemen opleverde. Voorts werd er onder de tribune een sponsorhome / vergaderruimte ingericht. Via enkele eenvoudige handelingen is het mogelijk kleedkamer 1 en 2 te veranderen in één zeer ruime en comfortabele kleedkamer.

  RCS beschikte slechts over drie wedstrijdvelden. Eigenlijk te weinig voor het aantal elftallen dat er gebruik van moet maken. Door de enorme belasting blijven de velden een bron van zorg. Het trainingsveld, dat jaren lang een bron van ergernis vormde, is in 2003 vervangen door kunstgras. Dit heeft een enorme vooruitgang te zien, voor wat de trainingen betreft. Oefenstof kan nu zonder alle hindernissen die het zandgrasveld met zich meebracht, worden uitgevoerd. Tevens kunnen op dit kunstgras competitiewedstrijden worden gespeeld. Afgelastingen komen bijna niet meer voor op dit veld. In 2011 werd het kunsgrasveld afgekeurd en heeft gemeente Vlissingen het kunstgrasveld volledig laten vernieuwen.

  Verdere uitbreiding van het sportcomplex “De Alblas” zit er waarschijnlijk niet meer in. Het sportcomplex licht namelijk ingesloten.

 • Ajax

  Heel bijzonder was dat door de goede onderlinge contacten tussen de toen zittende voorzitter Ton Uiterhoeve en Danny Blind (ajax), Ajax in 1994 en 1999 een wedstrijd in Oost-Souburg kwam spelen tegen RCS. Dit heeft RCS een enorme positieve puls gegeven waar we nu (2005) nog trots op zijn. Dit waren onvergetelijke evenementen die met veel enthousiasme door veel leden werden georganiseerd.  

 • RCS Kampioen 4e klasse seizoen 2015-2016

 • Zaterdagvoetbal

  In oktober 2014 wordt tijdens de algemene ledenvergadering, na stemming door de leden, besloten om met 1e en 2e elftal met ingang van het seizoen 2015-2016 over te stappen naar het zaterdagvoetbal.
  Dit blijkt een groot succes, want onder leiding van trainer Michel Leonhart wordt RCS in zijn 1e seizoen in het zaterdagvoetbal ongeslagen kampioen in de 4e klasse van de KNVB en scoort hierin het record aantal van 139 doelpunten. Een nieuw Zeeuws record.
  In het seizoen 2016-2017 speelde RCS in de 3e klasse van de KNVB onder de nieuwe trainer John Bentschap Knook en stond halverwege op de 2e plaats na een 1e nederlaag na een reeks van 41 ongeslagen wedstrijden. Een Zeeuws record! Helaas nipt geen promotie via de nacompetitie.
  In het seizoen 2018-2019 is RCS het seizoen geëindigd op de 5e plaats in de 3e klasse. Een jonge ploeg die kampte met veel blessures.

 • Bestuur

  Jaar   Voorzitter    Secretaris   Penningmeester

  1929 G.Polderman  P.J. Vaes       G. v. Belzen

  1930 B.P. vd Vijver P.J. Vaes       G. Polderman

  1931 B.P. vd Vijver H.L. Plompen G. Polderman

  1932-1933 B.P.vd Vijver H.L. Plompen J. Vermaat

  1934-1935 H.L. Plompen L. Vermaat J. Vermaat

  1936-1943 H. Barentsen H.L. Plompen J. Vermaat

  1944 H.L. Plompen (wnd) H.L. Plompen J. Vermaat

  1945-1946 H.L. Plompen J.P. Barentsen J. Vermaat

  1947 W.F.L.Korff J.A. Danielsche J. Vermaat

  1948-1951 H.L. Plompen J.A. Danielsche J. Vermaat

  1952-1957 J.L. Guiran J.A. Danielsche J. Vermaat

  1958-1959 P.C.Pieters L.vd Berge J. Vermaat

  1960-1963 M. Nieuwdorp G. de Rijke J. Vermaat

  1964-1971 J. Caljouw G. de Rijke J. Vermaat

  1972-1980 A.vd Berge W.J. Vermeulen J. Vermaat

  1981-1984 A.vd Berge C. de Nooijer W.J. Vermeulen

  1985-1987 A. Dellebeke P. Westerweele H. de Jong

  1988-1990 A. Uiterhoeve P. Westerweele W. de Rijke

  1990-1991 A. Uiterhoeve P. Westerweele J. Goedegebure

  1991-1996 A. Uiterhoeve E. Wallaart J. Goedegebure

  1996-1999 A. Uiterhoeve R.Krocké J. Goedegebure

  1999-2000 S. Copoolse C. Polderman A. de Kraker

  2000-2001 W. Vermeulen (wnd) C. Polderman A. de Kraker

  2001-2002 W. Vermeulen C. Polderman A. de Kraker

  2002-2004 W. Vermeulen J. Teeuwen A. de Kraker

  2004-2005 W. Vermeulen J. Teeuwen A. de Kraker

  2005-2006 W. Vermeulen J. Teeuwen A. de Kraker

  2006-2007 W. Vermeulen J. Teeuwen A. de Kraker

  2007-2008 vacant J. Teeuwen A. de Kraker

  2008-2009 J. Teeuwen A. De Kraker

  2009-2010  Wessel Vermeulen  Jan Jasperse          Kees Westerweele

  2010-2011  Wessel Vermeulen  Ron van Rosevelt   Kees Westerweele

  2011-2012  Wessel Vermeulen  Ron van Rosevelt   Kees Westerweele

  2012-2013  Wessel Vermeulen  Ron van Rosevelt   Bert van der Linden

  2013-2014  Wessel Vermeulen  Ron van Rosevelt   Bert van der Linden

  2014-2015  Vacant                   Ron van Rosevelt  Bert van der Linden

  2015-2016  Vacant                   Ron van Rosevelt  Bert van der Linden

  2016-2017  Ron van Rosevelt    Wim Priem           Bert van der Linden 

  2017-2018  Ron van Rosevelt    Wim Priem           Bert van der Linden

  2018-2019  Ron van Rosevelt    Wim Priem           Nils Koster

  In 1943 en 1944 was H.L. Plompen waarnemend voorzitter, dit in verband met het plotseling overlijden van voorzitter H. Barentsen. In september 1947 was H.L. Plompen door langdurige ziekte verhinderd het voorzittersambt te bekleden. Hersteld van ziekte kwam H.L. Plompen weer terug als voorzitter. In 1952 werd hij gedwongen (door plaatsing op de beroepenlijst, aldus de notities uit 1958) zijn ambt opnieuw neer te leggen. Hij had er toen ruim 21 jaar als bestuurder van RCS opzitten. Harry Plompen werd in augustus 1952 door de algemeenen ledevergadering benoemd tot erevoorzitter. Wat verder opvalt, is het 49-jarig penningmeesterschap van H. Vermaat. In 1931 kwam H. Vermaat in het bestuur en hield dit vol tot 1981. A.vd Berge was het langst voorzitter n.l. 12 jaar. A.Uiterhoeve (Ton) is een goede tweede met 11 jaar. Harry Plompen en J. Caljouw zijn derde met 8 jaar voorzitterschap. Wat U mist in de bovenstaande lijst zijn andere bestuursleden. A.Mijnsbergen was van 1940 tot 1953 bestuurslid. Ook kunt U niet in de lijst terugvinden wanneer iemand in het bestuur kwam. J. Caljouw bijvoorbeeld was al in 1960 bestuurslid.