• Foto-album

    Het komt regelmatig voor dat op en rond het terrein van v.v. RCS foto’s worden gemaakt van wedstrijden, toernooien en andere evenementen. Deze foto's worden o.a. in een foto-album geplaatst, wat via de website te bekijken is. 

    v.v. RCS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor een uitgebreide toelichting op ons privacy beleid met betrekking tot beeldmateriaal verwijzen wij naar de bijlage ‘Fotobeleid’ bij de Privacy Policy.