• Op zaterdag 20 juni 2020 staat de Familiedag van RCS gepland. Voor wat betreft het doorgaan van de familiedag (wellicht in een andere opzet dan dat u gewend bent) hebben wij nog geen definitief besluit genomen. Wij willen ons erop gaan richten om het verenigingsleven weer op gang te brengen, zodra dat mogelijk is. Bijvoorbeeld in de maand juni.