• Drank- en horecawet

  De drank- en horecawet geldt uiteraard ook op ons sportpark:

  - Het is verboden om alcohol te schenken aan mensen onder de 18 jaar

  - Het is verboden om sterke drank te verstrekken

  Er mag uitsluitend zwak-alcoholhoudende drank verstrekt worden vanaf 2 uren voor de aanvang tot 2 uren na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon met een koppeling aan dagen en tijden

  Op maandag tot en met vrijdag niet eerder dan 17:00 uur tot uiterlijk 24:00 uur

  Zaterdag, zon- en feestdagen niet eerder dan 12:00 uur tot uiterlijk 24:00 uur

  Wij zullen als vereniging deze regels streng handhaven ivm eventuele sancties (boete's) van de gemeente.

  Het bestuur vvRCS