• Inmiddels trainen ale teams buiten in teamverband op ons sportcomplex. Voor alle spelers geldt geen 1,5 meter afstand meer! Voor personen boven de 18 jaar die niet deelnemen aan een training of wedstrijd geldt de 1,5 meter afstand wel. De gemeente Vlissingen ziet er streng op toe, dus houdt u zich hier aan.

    Om alle sportverenigingen te helpen, zijn door NOC*NSF protocollen opgesteld. De meest up to date versies hiervan (dus afgestemd op de coronamaatregelen vanaf 1 juli) zijn hier te vinden.

    Tevens hierbij het trainingsschema (versie 6) zodat iedereen weet wanneer hij/zij mag trainen.

    Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de trainer van het team van uw zoon of dochter.

    Bestuur v.v. RCS