• Geüpdatet Coronaprotocol v.v. RCS

  Aanvullende maatregelen m.i.v. 14 oktober 22.00 uur.

  Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober 2020, hanteren wij met ingang van 14 oktober 22.00 het volgende protocol.

  De algemene basisregels, hygiëneregels en richtlijnen van het RIVM, de overheid zijn altijd van toepassing. We zijn en blijven daarbij afhankelijk van ieders medewerking en verantwoordelijkheid. Spreek elkaar zo nodig aan en wijs elkaar op de afspraken. Je bent welkom op ons sportpark als je aan de eisen uit de gezondheidscheck kan voldoen. Alleen personen die komen sporten en kaderleden van de teams zijn welkom. Ouders en supporters mogen het complex niet betreden. RCS behoudt zich het recht voor om personen te weigeren bij vermoeden van verkoudheid en/of griepklachten. Bij het niet navolgen van de regels, behoudt RCS zich het recht om teams uit te sluiten van trainingen en onderlinge wedstrijden.

  Algemene regels

  • Alle amateurcompetities worden stilgelegd.
  • Boven de 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband in groepen van maximaal 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband; Voetballers van 18 jaar die deel uitmaken van een onder 19-team, mogen gewoon meetrainen met hun team;  onderlinge wedstrijden met teams van eigen club zijn toegestaan;
  • Gebruik gezond verstand en toon verantwoordelijk gedrag.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid verhoging of koorts (vanaf 38 C°).
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is, kan je weer sporten.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Corona-virus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.
  • Verhef je stem niet. Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
  • Gebruik uitsluitend een eigen bidon, schrijf je naam daarop en gebruik geen teambidons.
  • Schud voorafgaand en na afloop geen handen met de tegenstander of scheidsrechter, maar ontvang ze sportief en bedank ze gepast.

  Kleedkamers

  • Douches en kleedkamers zijn gesloten.

  Sporten

  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
  • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank;
  • Houd als trainer 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
  • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
  • Iedereen moet na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten. Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.
  • Kom zoveel mogelijk gekleed in je sportkleding naar het sportcomplex.

  Toeschouwers

  • Publiek is niet meer toegestaan op ons sportpark De Alblas.
  • Ook ouders zijn niet toegestaan op het sportpark De Alblas. 

  Clubhuis

  • De kantine is gesloten!

  Strenge maatregelen die wij noodzakelijk moeten volgen. Wij zijn echter blij dat onze jeugd kan blijven trainen en onderlinge wedstrijden mogen spelen. Daarentegen betreuren wij het dat onze seniorenteams uitsluitend in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter mogen sporten. De gezondheid van iedereen gaat voor alles en daarom zijn deze maatregelen noodzakelijk. Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking. 

  Positieve COVID-19 test. Wat nu?
  Wanneer er een speler/speelster of een kaderlid in een team positief getest wordt op COVID-19 volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD. We vragen het lid om een positieve COVID-19 test te melden bij voorzitter@vvrcs.nl of bij een van bestuursleden.

  Protocollen en FAQ
  De KNVB trekt samen met NOC*NSF en de andere sportbonden op in het veilig en verantwoord opstarten van de sport. Het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF vormt daarom de basis voor de meest actuele kaders (juridische grondslagen) en richtlijnen (sportspecifieke adviezen) die gelden voor clubs. Alle protocollen zijn hier bij de KNVB te vinden.

  Daarnaast zijn ook de FAQ bij de KNVB geüpdatet met antwoorden op de meest gestelde vragen over de geldende coronamaatregelen. Deze FAQ wordt continu gevuld met nieuwe informatie dus houdt deze pagina ook goed in de gaten. Bekijk hier de FAQ.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de trainer van het team van uw zoon of dochter.

  Bestuur v.v. RCS