• Contributie

  Contributies per 1-juli-2023 per maand   per jaar
  Senioren € 23,75  
  Jeugd € 19,25  
  2e en volgende kind € 12,75   
  Rustende leden  €   7,00   €   84,00 
  Donateurs    €   35,00  

   

  Contributiebetaling

  U bent contributie verschuldigd vanaf het moment dat u, uw zoon of dochter lid wordt. Indien het lidmaatschap aanvangt in de loop van de maand, dan start afschrijving van de contributie in de eerstvolgende maand.
  Een contributieseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Contributie loopt een heel jaar door, dus ook tijdens de vakantiemaanden.
  Voor vragen omtrent uw contributiebetaling kunt u contact opnemen met Denise Blind via contributie@vvrcs.nl.

  De contributie wordt maandelijks per gezin afgeschreven d.m.v. automatische incasso.Voor deze incasso heeft ieder lid (of ouder/verzorger) een machtiging aan R.C.S. verstrekt (zie de pagina Lid worden). De machtiging stopt automatisch na de beëindiging van het lidmaatschap van R.C.S. Indien er bezwaren zijn tegen automatische incasso van de bankrekening, dan kan dat aangegeven worden op het registratie/aanmeldformulier (zie de pagina Lid worden). In dat geval is het lid, zoals besloten op de ledenvergadering, verplicht om de contributie voor het gehele jaar in één keer vooruit te betalen. Bij bezwaar ontvangen deze leden jaarlijks in juni een nota welke voor aanvang van het seizoen moet zijn voldaan.

  Wanneer u uw lidmaatschap van R.C.S. beëindigt in de periode van 1 juli tot en met 31 december van een bepaald jaar bent u contributie verschuldigd tot en met 31 december van dat jaar. Als u uw lidmaatschap van R.C.S. beëindigt in de periode van 1 januari tot en met 30 juni van een bepaald jaar bent u contributie verschuldigd tot en met 30 juni van dat jaar.

  Afmelding dient per mail te geschieden aan: ledenadministratie@vvrcs.nl

   

  Financiële ondersteuning voor het betalen van de contributie


  Indien u moeite heeft met het betalen van contributie, dan kunt u ondersteuning aanvragen bij het Jeugdsportfonds Zeeland of de Stichting Leergeld Walcheren. Hieronder vindt u meer informatie over beide instanties.

   

  Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Sport en bewegen is belangrijk. Ook kinderen van ouders die het financieel minder breed hebben moeten lid kunnen worden van een sportvereniging. Het jeugdsportfonds ondersteunt deze kinderen daarin. Via intermediairs kunnen lidmaatschapsgelden en noodzakelijke materialen en kleding vergoed worden.
  Wilt u meer informatie of een bijdrage aanvragen, ga dan naar: https://sportzeeland.nl/actieve-gezonde-jeugd/jeugdfonds-sport-cultuur/

   

  Stichting Leergeld Walcheren
  Missie
  Het helpen verbannen van de uitsluitingsproblematiek van schoolgaande kinderen, die vanwege onvoldoende financiële middelen, tekort komen in hun ontwikkeling van kennis en sociale vaardigheden en zodoende hun potentieel onvoldoende kunnen ontwikkelen.

  Kerngegevens
  Het werkgebied van St. Leergeld Walcheren behelst: Vlissingen, Veere en Middelburg.
  Contact Stichting Leergeld Walcheren Postbus 5027 4380 KA Vlissingen Telefoonnummer: 0118 - 41 89 30 E-mailadres: leergeldwalcheren@planet.nl
  Wilt u meer informatie of een bijdrage aanvragen, ga dan naar: https://www.leergeldwalcheren.nl/