• Beste leden, waarschijnlijk hebben de meesten van jullie ook naar de persconferentie van 31 maart 2020 gekeken, waarin het kabinet de verlenging van de maatregelen heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft de KNVB ertoe doen besluiten om de competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer te hervatten. Dit doet ieder voetbalhart zeer. Maar gezondheid gaat voor alles. Hiermee is een bijzonder einde gekomen aan het seizoen 2019-2020.

  De KNVB heeft besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zullen zijn. Het komende seizoen 2020-2021 zal iedereen weer in dezelfde klasse starten.

  Gezien bovenstaande ontwikkelingen hebben wij als Bestuur het navolgende besloten:

  • Contributie; Als vereniging krijgen wij vragen over het betalen van contributie nu het voetbal voorlopig stilligt. Wij begrijpen ieders teleurstelling, we zijn allemaal geraakt door deze crisis. We hopen van harte dat het jullie persoonlijk goed gaat.
   Ook de vereniging heeft het moeilijk. Onze inkomsten bestaan namelijk uit sponsoring (voornamelijk vanuit de middenstand en deze heeft het nu heel moeilijk), horeca omzet (volledig gedaald tot nul door sluiting kantine) en de contributie inkomsten.
   Jullie zullen begrijpen dat indien deze derde bron ook wegvalt en daarnaast de meeste vaste kosten wel doorlopen, de club, zijnde een grote vrijwilligersorganisatie, serieus in gevaar komt.
   We willen jullie dan ook vragen om de contributie te blijven betalen. Simpelweg omdat we anders in grote problemen komen.
   Wij doen daarom een dringend beroep op ieders loyaliteit, steun en solidariteit in deze lastige tijden. Zodat ook na de zomer iedereen weer lekker kan voetballen bij onze mooie vereniging.

  • Voorbereiding seizoen 2020-2021; Wij zullen met inachtneming van alle maatregelen de voorbereiding voor het nieuwe seizoen voortzetten. Diegene die daar mee belast zijn, vragen wij om dit zoveel mogelijk via telefoon/e-mail te doen en persoonlijke gesprekken te beperken tot een minimum.

  • Familiedag 2020; Voor wat betreft het doorgaan van de familiedag (wellicht in een andere opzet dan dat u gewend bent) op 20 juni hebben wij nog geen definitief besluit genomen. Wij willen ons erop gaan richten om het verenigingsleven weer op gang te brengen, zodra dat mogelijk is. Bijvoorbeeld in de maand juni. 

  • Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi; Helaas zijn wij genoodzaakt om de toernooien op 12, 13 en 19 juni 2020 geen doorgang te laten vinden.

  Voetballen is in deze tijd uiteraard geen issue, wel gaan wij ervanuit dat wij na de zomer weer onze hobby kunnen gaan voortzetten. Wij rekenen derhalve op uw coulance. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u uiteraard nader informeren. Alleen met zijn allen komen we hierdoor heen.

  Rest ons een ieder en jullie naasten veel sterkte en gezondheid toe te wensen in deze bijzondere tijden.

  Bestuur v.v. RCS