• Algemene Ledenvergadering v.v. RCS op 1-november-2017

    2 nov 2017
  • Woensdagavond 1-november-2017 werd in het clubgebouw de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst van leden was helaas gering. De vergadering werd voorgezeten door de voorzitter Ron van Rosevelt. Er werd kort stilgestaan bij de (oud)-leden welke ons afgelopen seizoen zijn ontvallen. Bestuurslid Roland Veen vertrok als bestuurslid en werd bedankt voor zijn werkzaamheden voor onze club. De notulen van de vorige ledenvergadering worden vastgesteld. Bert van der Linden geeft een toelichting op de resultaten en begroting voor de komend seizoen. We schrijven zwarte cijfers, omdat de verhoging van de veldhuur door de Gemeente Vlissingen niet door is gegaan. De verhoging van de contributie wordt uitgesteld tot duidelijk wordt hoe hoog de veldhuur wordt. De kascontrolecommissie stelt vast dat alle financiële acties correct zijn verlopen. Martin Janse neemt voor volgend seizoen plaats in de kascontrolecommissie. Dennis de Vos heeft zich na de vergadering aangemeld als 2e persoon voor de kascontrole commissie. Bert van der Linden wordt herkozen voor 1 jaar als Penningmeester. Volgend seizoen wil hij zijn functie neerleggen. André van Dijk wordt net als Bert unaniem herkozen als bestuurslid.